pytania

Czy własna firma to najlepsza droga?

Edytowano 01.01.2023 r. Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej skłaniają ludzi różne pobudki. Jedni widzą szansę na zarobienie pieniędzy, inni maja fach w ręku i próbują go sprzedać na rynku na własną rękę a nie na etacie. Są tacy, którzy pragną panować nad swoim przeznaczeniem, inni dostrzegają niszę i myślą o niespełnionych potrzebach społeczności, w której żyją, a jeszcze inni chcieliby zbudować instytucję, która przetrwałaby dziesięciolecia i stałaby się ich spuścizną dla dzieci.  Wiele osób rozważa założenie własnej firmy. Większość z nas chciałaby być własnym szefem, w pełni dysponować swoim czasem i samodzielnie podejmować decyzje o własnym życiu zawodowym. Co roku setki tysięcy Polaków decyduje się na podjęcie tego kroku. Według raportu Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej co roku powstaje ponad 300 tysięcy nowych firm. Każdego dnia w Polsce powstaje około 1000 firm.  Przed podjęciem tej ważnej decyzji warto jest zastanowić się, jakie są podstawowe cele naszego działania. Wszyscy ludzie odczuwają jakieś potrzeby wyższego rzędu. Każdy chciałby przynależeć i być kochanym, cieszyć się uznaniem i szacunkiem oraz realizować się w życiu. Firmy jednak nie powinno zakładać się, żeby zrealizować jakieś własne, wewnętrzne potrzeby. Należy pamiętać, że podjęcie tego kroku rzadko wiąże się z mniejszą ilością pracy niż na etacie. Otwierając firmę, nie możemy liczyć na życie bez wysiłku. Jak mawia polskie przysłowie: bez pracy nie ma kołaczy. Celem przedsiębiorcy powinno być, przede wszystkim, pozyskiwanie klientów i generowanie dla nich wartości w postaci produktów, czy usług, za które są skłonni zapłacić. Przedsiębiorcy często zapominają, co jest podstawą działalności gospodarczej. Skupiają się na własnych potrzebach i wyobrażeniach, zapominając, dlaczego podjęli takie wyzwanie. Warto w tym miejscu przytoczyć definicję z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która mówi, że działalność gospodarcza to: „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, (…), a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Wynika z tego podstawowy cel przedsiębiorcy: zarobek. Rozważając założenie własnej firmy, należy poważnie zastanowić się, czy pieniądze są tym, co motywuje nasze działania. Wiele osób zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, czy wchodząc w spółki, mija się z celem. Często zyski są jedynie pobocznym skutkiem naszej działalności, który nie jest naszym głównym dążeniem. Warto w takiej sytuacji zastanowić się nad inną formą organizacji, która byłyby lepiej dopasowana do naszych potrzeb i poglądów. Społeczeństwo wykształciło szereg instytucji i organizacji społecznych, które dają możliwość realizacji naszych pomysłów w sformalizowanych ramach, niebędących jednocześnie jednoosobową działalnością gospodarczą, czy spółką. Przykładem działalności gospodarczej, nienastawionej na przynoszenie zysków finansowych, jest między innymi działalność non-profit. Działania tego typu realizowane są przez organizacje pozarządowe takie jak stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne, które wspierają jakieś dobro, prywatne lub publiczne, nie kierując się jednocześnie zyskiem. Mimo to podmioty te zatrudniają pracowników i kadrę zarządzającą, których pracę oczywiście wynagradzają finansowo. Osoby, które w pracy cenią przede wszystkim ludzi, z którymi współpracują, mogą zastanowić się nad członkostwem w spółdzielni. Ta forma organizacji funkcjonuje w celu prowadzenia działalności gospodarczej przynoszącej jej członkom korzyści ekonomiczne, socjalne i/lub kulturalne. Spółdzielnie skupiają ludzi, którzy wspólnie dążą w określonym kierunku, a to oznacza, że mają najczęściej podobne wartości i poglądy, co ma znaczny wpływ na poziom zadowolenia ze współpracy z takimi osobami. Jeżeli, mimo wszystko, nosisz się z zamiarem prowadzenia własnej firmy, lub już ją prowadzisz i nie wiesz do końca, czy był to dobry pomysł, powinieneś głęboko zastanowić się nad pobudkami, które kierowały twoją decyzją. Może się bowiem okazać, że prowadzenie przedsiębiorstwa nie jest dla Ciebie. Każda osoba, decydująca się na prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej, powinna skupić się przede wszystkim na klientach i generowaniu wartości. Jeżeli nie akceptujesz takiego podejścia, zastanów się, czy otwieranie własnej firmy jest w Twoim przypadku najlepszym kierunkiem działania, czy może bardziej odpowiadałaby Ci jakaś inna forma działalności, na przykład non-profit. Jeżeli zastanawiasz się, jaki cel powinien przyświecać przedsiębiorcy, to zachęcam do lektury książki „Zysk nie jest ważny, jest najważniejszy!”, której autorami są George Cloutier i Samantha Marshall. Publikacja ta doskonale przedstawia, czym powinien kierować się każdy właściciel firmy i dosadnie ukazuje błędy, które popełnia tak wielu przedsiębiorców. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest dla wszystkich, tak samo jest z pracą na etacie. Dlatego pamiętaj, że nie są to jedyne drogi rozwoju zawodowego, które możesz wybrać.
Bibliografia:
 1. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, Raport 2014 Nowe firmy, http://www.coig.com.pl/files/pliki/coig_raport_2014_nowe_firmy.pdf
 2. Wikipedia:
  • Działalność gospodarcza- https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_gospodarcza
  • Organizacja non-profit- https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_non-profit
  • Organizacja pozarządowa- https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
  • Spółdzielnia- https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia
 3. Portal organizacji pozarządowych ngo.pl- Serwis bogaty w informacje na temat sektora non-profit, zawiera obszerny dział ‘Poradnik’, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące form organizacji, procesu ich rejestracji i obowiązków wynikających z ich prowadzenia
 4. Serwis gazetaprawna.pl- Encyklopedia gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/332744,spoldzielnie.html
 5. Serwis ekonomiaspoleczna.pl- Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/546740
 6. George Cloutier, Samantha Marshall, Zysk nie jest ważny, jest najważniejszy!