Regulamin sprzedaży

Odwołanie lub zmiana terminu konsultacji

Odwołanie konsultacji możliwe jest jedynie drogą mailową na adres marta@idkowiak.pl

Odwołanie konsultacji na tydzień (7 dni) przed planowanym terminem spotkania – zwrot 100% opłaty.

Odwołanie konsultacji pomiędzy 7 a 2 dni przed planowanym terminem spotkania – zwrot 80% opłaty.

Odwołanie konsultacji na dzień przed planowanym terminem spotkania – zwrot 50% opłaty.

Odwołanie konsultacji (tylko telefonicznie) w dniu spotkania lub brak takiej informacji –  brak zwrotu opłaty. 

 

Dodaj swoją opinię po skorzystaniu z konsultacji

Miejsca, w których możesz podzielić się swoją opinią: 

Google maps

profil na FB

Kontakt i dane sprzedawcy

PEZMI Marta Idkowiak

ul. Dzielna 53/19

54-152 Wrocław

NIP 8941626061

Regon 021733485

tel. +48501503903

marta@idkowiak.pl

Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy biuro@idkowiak.pl

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w ten sam sposób.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.