Czy własna firma to najlepsza droga?

Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej skłaniają ludzi różne pobudki. Jedni pragną panować nad swoim przeznaczeniem, inni dostrzegają niszę i myślą o niespełnionych potrzebach społeczności, w której żyją, a jeszcze inni chcieliby zbudować instytucję, która przetrwałaby dziesięciolecia i stałaby się ich spuścizną dla dzieci, czy ogólniej, przyszłych pokoleń. Wiele osób rozważa założenie własnej firmy. Większość z […]