Kategorie
Blog

Sytuacja materialna Polaków.

Centrum Badania Opinii Społecznej monitoruje od 1993 roku oceny warunków materialnych Polaków. Tegoroczne badanie wykazało, że odsetek badanych określających swoją sytuację na poziomie ponadprzeciętnym jest obecnie najwyższy w historii badania.

oceny_mater
  Źródło: CBOS, komunikat nr 64/2016 "Sytuacja materialna Polaków"

Subiektywna ocena standardu życia jest silnie związana z wiekiem i wykształceniem respondentów. W najgorszej sytuacji ekonomicznej są badani z wykształceniem podstawowym oraz po 54 roku życia. Badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym częściej żyją również poniżej niż powyżej średniego poziomu, natomiast osoby z wykształceniem średnim częściej deklarują, że żyje im się dobrze niż źle. Najwięcej wskazujących wysoki standard życia jest wśród najlepiej wykształconych oraz najmłodszych respondentów. Swoją sytuację materialną najlepiej oceniają mieszkańcy południowo-zachodniej Polski.