Sytuacja materialna Polaków.

Centrum Badania Opinii Społecznej monitoruje od 1993 roku oceny warunków materialnych Polaków. Tegoroczne badanie wykazało, że odsetek badanych określających swoją sytuację na poziomie ponadprzeciętnym jest obecnie najwyższy w historii badania.

oceny_mater
  Źródło: CBOS, komunikat nr 64/2016 "Sytuacja materialna Polaków"

Subiektywna ocena standardu życia jest silnie związana z wiekiem i wykształceniem respondentów. W najgorszej sytuacji ekonomicznej są badani z wykształceniem podstawowym oraz po 54 roku życia. Badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym częściej żyją również poniżej niż powyżej średniego poziomu, natomiast osoby z wykształceniem średnim częściej deklarują, że żyje im się dobrze niż źle. Najwięcej wskazujących wysoki standard życia jest wśród najlepiej wykształconych oraz najmłodszych respondentów. Swoją sytuację materialną najlepiej oceniają mieszkańcy południowo-zachodniej Polski.