W przeprowadzonym przez PEZMI w marcu i kwietniu badaniu perfekcjonizmu wzięły udział 362 osoby. Badanymi byli użytkownicy portalu Facebook i ich znajomi, którzy byli zainteresowani określeniem poziomu swojego perfekcjonizmu. Test był udostępniony bezpłatnie.

92% badanych stanowiły kobiety a 8% mężczyźni.

plec

Badaniem były zainteresowane przede wszystkim osoby w wieku 20 -25 lat (45% badanych) , osoby w wieku 40 lat i więcej stanowiły niewiele ponad 3% respondentów a trzydziesto- i czterdziestolatkowie – prawie 10%.

wiekres

Według badania GEMIUS w 2015 roku do najbardziej aktywnych należą jednak internauci z wykształceniem gimnazjalnym, a grupa wiekowa 15–24 lata jest jedną z najliczniejszych grup wiekowych użytkowników portalu Facebook.

wiekFB

Na skali perfekcjonizmu określono w teście następujące wyniki: od opcji „nie jesteś perfekcjonistą”, przez „łagodny perfekcjonizm” oraz „widoczny perfekcjonizm, powodujący pewne trudności w niektórych aspektach życia” aż po „perfekcjonizm będący przyczyną poważnych problemów życiowych”.

Badanie wykazało iż osoby zainteresowane badaniem w zdecydowanej większości miały pewne trudności w niektórych aspektach życia powodowane czynnikami składowymi perfekcjonizmu. Niniejszy raport służy uporządkowaniu zagadnienia perfekcjonizmu tak, aby ułatwić osobom biorącym udział w badaniu wyciągnąć z perfekcjonizmu jak najwięcej korzyści i zminimalizować problemy.

Perfekcjonizm bowiem ma swoje wady i zalety, które pokrótce tu zostaną przedstawione.

Zalety perfekcjonizmu

Drobiazgowość.

Dla pracodawcy perfekcjoniści to w wielu przypadkach doskonali pracownicy, o ile nie zawyżają niepotrzebnie standardów i nie gubią się w gęstwinie nieistotnych detali. W zdecydowanej większości odpowiedzi respondentów (93%) badani przyznawali, że potrafią dostrzec szczegóły, które umykają innym i póki mamy do tego pewien dystans, jest to zaleta, którą trudno przecenić. Osoby świadczące usługi innym, terminowe, schludne i przywiązujące wagę do szczegółów cieszą się większym popytem na swoje usługi. Zdolność do organizowania otoczenia i utrzymywania porządku może decydować o sukcesie wielu przedsięwzięć.

Perfekcjonizm to ceniona cecha w wielu zawodach, np.: pracownicy firm wykończeniowych w branży budowlanej, mechanicy samochodowi, stomatolodzy, fryzjerzy, lekarze, księgowi, elektrycy, itp.

Umiejętność dostrzegania niewielkich nawet postępów i osiągnięć dzieci perfekcjonisty, oraz chwalenie za nie, może bardzo pozytywnie wpłynąć na relacje w rodzinie oraz samoocenę młodych ludzi.

Wysoka motywacja.

Perfekcjoniści zazwyczaj mają wysokie oczekiwania wobec siebie i jakości swojej pracy. Dążą do wewnętrznego zadowolenia z osiągania wysokich standardów a więc nie wymagają ciągłej kontroli. Są to często osoby mające pomysły na wprowadzenie innowacji służących podniesieniu jakości i wydajności.

Przestrzeganie zasad i procedur.

W zawodach wymagających znajomości zasad i procedur, zastosowaniu ich oraz aktualizacji pracy zgodnie z przepisami perfekcjoniści nie mają sobie równych.

Ostrożność.

Perfekcjoniści, zazwyczaj jako ludzie bardzo wrażliwi  i charakteryzujący się niższą samooceną (szczególnie o perfekcyjności ukierunkowanej wewnętrznie) są osobami podejmującymi bardzo rozważne, przemyślane decyzje. W zawodach, w których jedna decyzja może zaważyć o powodzeniu całego przedsięwzięcia, perfekcjoniści są poszukiwani. Ale nie tylko w życiu zawodowym perfekcjoniści podejmują ostrożne decyzje, często zanim nazwą kogoś swoim przyjacielem starają się dobrze go poznać i uniknąć w ten sposób rozczarowania.

Wady perfekcjonizmu

Nieadekwatna samoocena (brak pewności siebie/zbytnia pewność siebie)

Brak pewności siebie może potęgować ostrożność do poziomu uniemożliwiającego dzielenie się pomysłami z innymi ludźmi. Rezygnacja z prezentowania własnych pomysłów pozbawia perfekcjonistów nie tylko wpływu na sposób realizacji zadań ale również uniemożliwia otrzymanie pozytywnych informacji zwrotnych od współpracowników i przełożonych.

Odwrotnie – przeświadczenie o własnej nieomylności oraz nie poddawanie pomysłów modyfikacjom na forum zespołu, może powodować problemy komunikacyjne  i równie skutecznie zamknąć drogę awansu zawodowego jak brak pewności siebie.

Zbyt wysokie standardy

Efektywność w pracy jest wpadkową dwóch elementów: w jak najkrótszym czasie należy stworzyć jak najlepszy produkt. Perfekcjoniści ze względu na swoje wyśrubowane standardy  mogą skazywać się na niepowodzenie ze względu na brak możliwości zakończenia pracy w terminie lub tak wolną realizację – jeśli czas nie jest określony – że przestaje ona być opłacalna. Chęć idealnego w każdym szczególe wykonania zadania  może w dużej mierze spowalniać pracę oraz utrudnić realizacje większego przedsięwzięcia (np.: trudność w ukończeniu pracy dyplomowej i ugrzęźnięcie na pierwszym rozdziale, który wciąż poprawia się w dążeniu do doskonałości). Ponad 90% badanych nie lubi popełniać błędów a niemal 83% uważa, że popełnienie błędu na oczach innych jest bardzo żenujące. Najczęściej jednak przecież w wyniku popełnianych błędów najszybciej następuje w naszym życiu progres, jeśli oczywiście traktujemy błąd jako świetną okazję do nauki.

Planowanie i organizowanie

Tak, to nie jest pomyłka. Niekończące się planowanie i udoskonalanie teoretycznej strony zadania aby poczuć się komfortowo i „zapiąć wszystko na ostatni guzik” może wręcz uniemożliwić jego realizację i jest sposobem na odwlekanie działania lub podjęcia decyzji.

Brak zaufania do innych

Perfekcjoniści niekiedy nie potrafią korzystać z pomocy innych osób, ponieważ uważają, że nikt nie zrobi danej czynności tak dobrze jak oni (ponad 80% badanych nie dopuszcza możliwości innego, równie dobrego sposobu realizacji danej czynności), mają również trudności z delegowaniem poleceń, dając nadmiar szczegółowych danych i wprowadzając w ten sposób szum informacyjny. Problemy z delegowaniem zadań prowadzą do nadmiernego obciążenia pracą i w rezultacie do braku możliwości realizowania swoich obowiązków.

Świetnym przykładem jest praca gospodyń domowych samodzielnie zajmujących się utrzymaniem porządku w domu i nie angażujących domowników, którzy nie dbają o porządek zgodnie z wysokimi standardami perfekcjonistki. W wyniku takiej organizacji pracy kobietę zasypuje nadmiar obowiązków czego skutkiem jest uczucie przeciążenia i  brak czasu na przyjemności. Kiedy domownicy przyzwyczajają się do wyręczania, zapominają o wyrażaniu wdzięczności traktując ten stan jako naturalny.

________

Wykorzystanie zalet perfekcjonizmu oraz niwelowanie wad może być celem procesu coachingowego dążącego do zmian nawyków, schematów myślowych i postaw – co potrafi odmienić życie udręczonego perfekcjonisty w realizującego się w życiu, szczęśliwego człowieka.

Zapraszam.