Prof. Mark Savicas 3 i 4 czerwca we Wrocławiu

Katedra UNESCO Całożyciowego poradnictwa zawodowego (Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego) zaprasza badaczy poradnictwa kariery, doradców zawodu, nauczycieli,  studentów i uczniów na wykłady i warsztaty, które poprowadzi wybitny specjalista w zakresie poradnictwa kariery, autor teorii konstrukcji kariery i przewodniczący Międzynarodowej Grupy Badawczej Life Design Counselling

Savicas

prof. Mark Savickas

Northeastern Ohio Medical University, USA

Harmonogram spotkań

Wtorek, 3 czerwca 14, godz. 11.00 (Aula)

dyskusja panelowa z udziałem władz Uniwersytetu Wrocławskiego

i zaproszonych gości na temat: Kariera w płynnej nowoczesności

Środa, 4 czerwca 2014, godz. 11.00 (Aula)

wykład: Konstruowanie kariery w płynnej nowoczesności: Aktorzy, Agenci i Autorzy

godz. 14.00 (Aula UTW)

warsztat: Metody i narzędzia pracy w poradnictwie konstruowania kariery

(ze względu na specyfikę pracy prosimy o złoszenie chęci uczestnictwa w warsztatcie do dnia 30 maja 2014

na adres: unesco@pedagogika.uni.wroc.pl)

Spotkania są otwarte i nieodpłatne

Wszystkie spotkania będą się odbywały w Instytucie Pedagogiki, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

.

.