Czego boją się Polacy?

logo

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz Kawiarnia „Literatka” serdecznie zapraszają na spotkanie w ramach cyklu „O socjologii z Literatką”

wystąpienie pt.

„Czego boją się Polacy? Bezpieczeństwo narodowe w społecznej świadomości”

wygłosi dr Piotr Pieńkowski
(Instytut Socjologii / Uniwersytet Wrocławski)

 

spotkanie poprowadzi dr Olga Nowaczyk
w dyskusji udział weźmie zaproszony gość specjalny


dr Michał Piekarski

analityk bezpieczeństwa, portal special-ops.pl

 

Niedziela, 25 maja 2014, g. 18:00

Kawiarnia Literatka (Wrocław, Rynek 56/57)

Czy Polsce grozi wojna? Czy czujemy się bezpiecznie? Jak postrzegamy bezpieczeństwo Polski?

Z jednej strony żyjemy w czasach pokoju, z drugiej zaś, pojawia się coraz więcej nowych zagrożeń. Przez to rodzi się konieczność analizy zarówno „faktycznego” stanu bezpieczeństwa państwa, jak i tego, jak jest ono postrzegane. Przedmiotem omawianych badań uczyniono właśnie ten drugi, subiektywny aspekt. Interesujące jest to, jak oceniany jest stan bezpieczeństwa narodowego, jakich zagrożeń boimy się najbardziej, na ile owe obawy są adekwatne i racjonalne.

Podjęcie tej problematyki miało na celu teoretyczny rozwój socjologii bezpieczeństwa jako nowej dziedziny badań, jak i dostarczenie opisu stanu społecznej świadomości bezpieczeństwa narodowego. Kolejnym celem było rozpoznanie „czego boją się Polacy?” – wskazanie na pola subiektywnego poczucia zagrożenia, a co za tym idzie, ujawnienie dziedzin, w których polityka bezpieczeństwa jest nieefektywna, wymaga korekty.

W trakcie spotkania omówione zostaną wyniki badań (z 2011 r.) o charakterze ilościowym, prowadzonych wśród społeczności Wrocławia oraz jakościowym, prowadzonych wśród wrocławskich organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego. Prezentację wzbogacą też nawiązania do najbardziej aktualnej sytuacji bezpieczeństwa Polski.