work in the world

Praca w świecie

Okazuje się, że wiele spraw możemy załatwić on-line. Okazuje się, że wiele zawodów i stanowisk działa on-line od wielu miesięcy a ich wydajność wręcz wzrosła.

Rozmawiam z ludźmi z Norwegii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych – oni pracują on-line od lat. To nie jest tylko pandemiczna konieczność. Po prostu tak wygląda praca w wielu zawodach. .

Co jest potrzebne do pracy on-line? W uproszczeniu: porządne łącze Internetowe, telefon, komputer, wygodny fotel, biurko, spokojne miejsce, pewien zasób kompetencji i często: języki obce. To one otwierają nam możliwości pracy właściwie na całym świecie. Wpisując „praca zdalna” w LinkedIn otrzymujemy zwrot 185 068 wyników. Oczywiście, nie wszystkie te oferty są dostępne dla każdego w świecie. Wiele ofert zawiera teraz informację, że praca jest pracą zdalną tylko ze względu na obecną sytuację:

„This role is currently able to work remotely, in Washington State, due to COVID-19 and our focus on employee safety. We continue to evaluate the safest options for our employees. As restrictions are lifted in relation to COVID-19, this role will return to work onsite.”

Ale są też takie role, w których ich zdalna funkcja z założenia taką pozostanie. Nie tylko w IT. Np.: praca analityka w HR:

„What You’ll Do

You will serve as a founding member of the People Analytics team, in charge of building large-scale models, delivering actionable insights, conducting research, and collaborating across teams. The team’s goal is leverage data in order to help attract, retain, grow, and empower our employees to do their best work.

Requirements
2+ years of work experience in an analytical role. Experience in People Analytics, Compensation Analysis, Consulting, Mathematics, Finance, Statistics or Economics preferred
Comfortable with ambiguity
Exceptional attention to detail, prioritization and time management skills in handling multiple priorities and meet challenging deadlines
Strong planning, project management, organizational and communication skills
Excellent Excel or Google Sheets skills. SQL knowledge a plus

Jeśli jesteś wielojęzyczny, wielojęzyczna – otwórz się na więcej.