Na stronach Organizatorów znajdują się szczegółowe kryteria naboru:

Nazwa projektu Organizator termin składania wniosków rekrutacyjnych
Pierwszy krok do biznesu Eurocentrum Innowacji
i Przedsiębiorczości
maj – czerwiec 2012r.
„Patron” – kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiebiorczości osób niepełnosprawnych Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław 16 kwietnia – 18 maja 2012r.
Własna firma szansą dla młodych! Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości 2 lipca – 6 lipca 2012 r.
Kobieta sukcesu
to ja!
Gmina Miejska Bolesławiec 1-15 czerwca 2012

———————

* źródło: na podstawie danych z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy