Sytuacja na rynku pracy na Dolnym Śląsku

Według danych statystycznych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w kwietniu br. zanotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 3,1% (4927 osób) w stosunku do poprzedniego miesiąca. więcej