Dobrze znasz język obcy? Wykorzystaj to!

Od czasu do czasu, w trakcie konsultacji z osobami znającymi dobrze języki obce, wybrzmiewa wątpliwość w jaki sposób poszukiwać pracy mając taką kompetencję.

Najprościej we wszelkiego typu serwisach pośrednictwa pracy korzystać z filtrów, wpisując np.: niemiecki i miasto. W ten sposób znajdujemy oferty, w których pracodawca określił dany język obcy, jako jedną z oczekiwanych od kandydata kompetencji.

Czy to jednak wszystko, co możemy zrobić?

Oczywiście, że nie. Dopasowywanie się do ofert istniejących w portalach to najmniej skuteczna forma poszukiwania pracy a przecież możemy inaczej określić grupę docelową naszych potencjalnych pracodawców. Istnieją bowiem miejsca, w których jesteśmy w stanie dotrzeć do listy firm, w których język obcy konkretnego kraju jest językiem często używanym, a nawet niezbędnym do codziennego porozumiewania się. Są to firmy z kapitałem obcym, posiadające siedzibę poza Polską lub prowadzące intensywną współpracę międzynarodową. I tak, firmy zrzeszone w Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej, to firmy z kapitałem niemieckim bądź prowadzące biznes pomiędzy tymi dwoma krajami, Francusko – Polska Izba Gospodarcza prowadzi również katalog firm, tym razem biznesowo związanych z rynkami polskim i francuskim, podobnie: Polsko Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej itd.

Takie poszukiwania pozwalają nam lepiej zorientować się w sytuacji na rynku pracy i ukierunkować nasze działania.