Nowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Od dnia 21.11.2013r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291). Pracodawca, który wprowadzi w zakładzie przestój ekonomiczny lub obniży pracownikom wymiar ich czasu pracy może na mocy tej ustawy skorzystać z pomocy de minimis.

Wszelkich informacji udziela Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, mieszczący się przy ul. Racławickiej 15-19, 53-149 Wrocław, (pokój 214, 215)
tel. 71 78 29 205 lub 71 78 29 207 wew. 21, 28, 34.

(więcej na stronie DWUP)