Instytucje otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) oferują przedsiębiorcom usługi wsparcia w rożnych dziedzinach, które może dotyczyć spraw związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Oferta IOB obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. stowarzyszenia przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorców itp. (Źródło: www.pi.gov.pl)

Na Dolnym Śląsku działa około 60 takich instytucji.