Tag: trendy rynku pracy

  • Prognoza zatrudnienia w pierwszym kwartale 2014 r.

    Jak pokazuje prognoza Manpower na 1Q 2014 r. wskaźniki zatrudnienia pójdą w górę. Prognoza netto zatrudnienia w poszczególnych sektorach wynosi:– Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+20%),– Produkcja przemysłowa (+14%),– Restauracje/ Hotele (+12%),– Handel detaliczny i hurtowy (+11%),– Budownictwo (+7%),– Finanse/Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (+5%),– Rolnictwo/Leśnictwo/ Rybołówstwo (+5%),– Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (+2%). Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów–…