Szkolenia z metodyki PRINCE2

Wszyscy obecnie w mniejszym lub większym stopniu stykają się, słyszeli, bądź pracują metodą projektu.  Jedną z metod, coraz bardziej popularną, jest metoda zarządzania projektami PRINCE2, z której szkolenie (finansowane z funduszy UE) realizują obecnie w partnerstwie firmy PROVIDER i H-CONSULTING.