Nowe kierunki studiów

Uczelnie dostosowując swoją ofertę do wymagań rynku pracy tworzą nowe kierunki studiów. Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego właśnie zakończyły się rozmowy wstępne na pierwsze w Polsce studia na kierunku Socjologia techniki i ekologii. Absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich, mogą na studiach II-go stopnia rozwinąć zainteresowania tematyką ochrony środowiska, wpływem globalizacji, rozwoju techniki na życie człowieka. […]