Szacuje się, że do 2025 r. będziemy potrzebować na Polskim rynku ok. 200 tys. specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją

Nadchodzi czas sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI), którą już wdrażają największe międzynarodowe koncerny. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy zadzwonić do Biura Obsługi Klienta Orange.

Wartość tego rynku na świecie wyceniania jest w perspektywie 2025 r. na przeszło 190 mld dolarów. Przewidywania, że w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie osiągnie wielkość 200 tys. osób jest prawdopodobne. Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opierającego się na wnioskach World Economic Forum do 2022 r., dzięki nowym technologiom, powstanie 133 mln miejsc pracy, często związanych z nowymi zawodami.
Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów AI powinniśmy ująć w naszych planach edukacyjnych i zawodowych, jeśli tylko mamy ku temu potencjał.

Aby oswoić się z tematyką można sięgnąć do ram prawnych (Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji na lata 2019-2027) lub zapisać na studia podyplomowe lub kursy / kurs wprowadzający w ten obszar.
Ekonomiści wskazują, że AI będzie miała na ludzkość taki wpływ, jaki miało upowszechnienie się elektryczności czy internetu. Zmieni funkcjonowanie wszystkich branż (medycznej, rolnictwa, transportu, finansowo-ubezpieczeniowej, handlu, produkcji, edukacji etc.) oraz wpłynie na rynek pracy.

(ciekawy artykuł na temat AI, ML, NN, CNN, RNN itp. tutaj )