Bezpłatne szkolenie z zakresu AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o projekcie:

„Programowalne sterowniki logiczne szansą dolnośląskich przedsiębiorstw” to projekt realizowany przez firmę 4system Sp z o. o. i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Odbiorcy:

Projekt adresowany jest do:
1. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzących działalność w obszarach technologicznych, o największym potencjale rozwojowym – branże: chemiczna, elektryczna, informatyczna, motoryzacyjna, farmaceutyczna, przemysł wydobywczy\surowcowy, a także automatyka oraz energetyka odnawialna, działalność badawczo-rozwojowa, w tym rozwój technologii i innowacji, ochrony środowiska, produkcja zdrowej żywności, wytwarzanie nowoczesnych materiałów, wzornictwo przemysłowe, budowa maszyn, transport.
2. pracowników, którzy pracują lub zamieszkują obszar woj. dolnośląskiego.

Rekrutacja trwa, liczba miejsc jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.