21.06.2021 r.

Skróty w ofertach pracy to prawdziwy gąszcz wciąż zmieniających się nazw tajemniczych narzędzi, procedur, stanowisk, certyfikatów i innych informacji.

Oczywiście, kiedy pracujemy w danej branży, stosowane w niej skróty są dla nas jasne, ale kiedy dopiero zaczynamy naszą przygodę z rynkiem pracy lub chcemy zmienić zawód, w czytaniu ofert może przydać nam się słowniczek. Zamieściłam w nim tylko niektóre skróty stosowane w ofertach

ACCA i CIMA – międzynarodowe certyfikaty cenione w finansach i księgowości. więcej…

ASAP – (as soon as posible) najszybciej jak to możliwe, zamieszczony przy informacji „zatrudnienie od” oznacza „od zaraz”.

B2B – Business to Business może oznaczać w zależności od kontekstu:

  • albo rozliczenia z “pracodawcą” (a właściwie oferentem) w formie faktur, czyli konieczność założenia/prowadzenia działalności gospodarczej. Często możemy się spotkać z dopiskiem: „Umowę o współpracy na wyłączność” co oznacza, że mimo że będziesz ponosić odpowiedzialność prowadzenia własnej działalności to możesz ją wykonywać tylko dla jednego partnera.
  • albo, w przypadku oferty pracy dla przedstawiciela handlowego, jest to informacja o tym, że osoba będzie obsługiwała firmy a nie klienta indywidualnego.

BPO – business process outsourcing to przeniesienie pewnych obszarów działania przedsiębiorstwa do innej, zewnętrznej firmy. Czyli firma X decyduje, że prowadzenie przez nią księgowości jest zbyt pracochłonne i kosztowne i zleca jej prowadzenie firmie Y. Outsourcing może być realizowany na terenie kraju, w którym znajduje się zlecająca określone obszary działalności biznesowej firma (co się dzieje rzadziej), albo może zostać przeniesiony poza granicę kraju (offshoring). Pracując dla BPO, realizujesz usługi dla różnych firm, które twojej firmie zleciły prowadzenie określonych obszarów biznesowych.

CRM – (ang. customer relationship management, CRM; pl. zarządzanie relacjami z klientami) – zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.
CRM to filozofia biznesowa, skoncentrowana na kliencie i oddziałująca na organizację. Klient, w tym jego potrzeby, oczekiwania, gusty, preferencje, zachowania są wartością, a nie kosztem. Relacje z klientami są dla organizacji najważniejszym zasobem. Zasobami tymi zarządza się w celu maksymalizacji wartości dodanej organizacji, czyli jej wizerunek, zaufanie do niej i wszystkie inne elementy, które w efekcie prowadzą do zysku finansowego organizacji.

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (od ang. corporate social responsibility – CSR),

koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji. Obecnie CSR jest zastępowane przez ESG.

ERP – (ang. enterprise resource planning – ERP; pl. planowanie zasobów przedsiębiorstwa) – metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa. Metoda, stosowana w SAP.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) – zastępuje CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu), jest związany min z koniecznością obniżenia emisji substancji mających wpływ na globalne ocieplenie.

HVACR – (branża HVACR) ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo.

HQ – headquarters → siedziba (firmy, dowództwa) lub high quality → wysoka jakość

ISTQB – International Software Testing Qualifications Board, certyfikat testera (branża IT). Aktualnie dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany. Certyfikat jest swego rodzaju podstawą, punktem wyjściowym, na którym bazują firmy zatrudniające testerów.

k/m – firma szuka kandydatki lub kandydata, bez względu na płeć (kobieta/mężczyzna)

MS Office – pakiet programów komputerowych, których nieznajomość może utrudnić znalezienie pracy. Na niektórych stanowiskach wymagana jest znajomość pakietu Ms Office (lub niektórych jego elementów) na poziomie zaawansowanym.

Rynek OZE – rynek Odnawialnych Źródeł Energii

SAP – produkt niemieckiej firmy SAP SE (niem.: Systemanalyse und Programmentwicklung) jest jednym z najpopularniejszych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem na świecie. SAP ERP – zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania ERP stworzony przez SAP, wspierający zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż. Jest system, dzięki któremu komunikacja w firmie przebiega sprawniej, jest to też system, który usprawnia zarządzającym podejmowanie decyzji biznesowych. SAP wciąż się rozrasta i dostosowuje do specyfiki branż i tak w logistyce firm produkcyjnych często stosowany jest Jit/Jis: Just-In-Time i Just-In-Sequence w systemie SAP. Filozofia just-in-sequence to rozwinięcie koncepcji just-in-time. O ile w klasycznym JIT z założenia skupić się należy przede wszystkim na eliminacji zapasów, o tyle w JIS dodatkowym i prawie tak samo ważnym elementem jest koordynacja kolejności realizacji dostaw. W praktyce wdrażanie JIS oznacza zatem nałożenie dodatkowych ograniczeń i wymagań na już funkcjonujący system JIT. Istnieją również takie specjalizacje SAP jak ME/MII (Manufacturing Execution system / Manufacturing Integration and Intelligence)

SSC – shared services centers – centra usług wspólnych
Są to wydzielone z macierzystej firmy obszary (najczęściej niebędące podstawą jej działalności), które zostają skonsolidowane w specjalnej komórce organizacyjnej i działają jako osobny podmiot, realizując usługi dla firmy macierzystej (insourcing). Do najczęściej wydzielanych działów należą finanse, księgowość, IT, obsługa macierzysta Najczęściej są one przenoszone do innego państwa (offshoring). Pracując dla firmy SCC, pracujesz dla macierzystej firmy i współpracujesz z pracownikami tej samej firmy, którzy mogą być zlokalizowani w innym kraju.
Główne obszary działalności sektora BPO/SCC:
• Obsługa IT
• Obsługa kadrowo-płacowa
• Obsługa księgowo-finansowa
• Obsługa floty samochodowej
• Zarządzanie łańcuchem dostaw
• Procesy marketingowe
• Telefoniczna  obsługa klienta (help desk, service desk).
W sektorze BPO/SCC można pracować zarówno jako programista, administrator systemów, specjalista ds. rachunkowości czy doradca klienta. Wszyscy pracownicy – niezależnie od działu i kierunku specjalizacji muszą komunikować się w języku obcym. Podstawą jest angielski, ale w zależności od specjalizacji teamu w grę wchodzi ponad 40 różnych języków w tym również dość rzadkie specjalizacje, jak arabski, japoński, hebrajski lub perski.

TSL – branża Transport Spedycja Logistyka

UoP – umowa o pracę

UoD – umowa o dzieło (to jest umowa cywilnoprawna, nie jest umową o pracę; nie przysługuje płatny urlop i wiele innych przywilejów przewidzianych w Kodeksie Pracy)

UZ – umowa zlecenie (to jest umowa cywilnoprawna, nie jest umową o pracę; nie przysługuje płatny urlop i wiele innych przywilejów przewidzianych w Kodeksie Pracy)

Skróty w ofertach zagranicznych

PA i PW pojawiają się przy informacjach o zarobkach. PA to skrót od łacińskiego określenia „per annum” czyli na rok. Oznacza, że podana stawka jest stawką roczną. PW to skrót od „per week” czyli na tydzień.

ACA (Associate Chartered Accountant) – certyfikat zawodowy księgowego/wej.

A-level/A-levels – wykształcenie średnie z maturą.

CRB Check (CRB to Criminal Records Bureau czyli instytucja gromadzącą dane o wyrokach) oznacza wymaganie zaświadczenia o niekaralności.

GCSE (General Certificates of Secondary Education – dyplomy egzaminów gimnazjalnych).

OTE jest skrótem wyrażenia „On Target Earnings”. Oznacza to, że podana w ogłoszeniu pensja nie jest zagwarantowana w takiej wysokości, ponieważ pensja składa się z wynagrodzenia podstawowego oraz z wynagrodzenia uzależnionego od wyników.

Pro Rata oznacza, że wynagrodzenie będzie wypłacane proporcjonalnie do wymiaru etatu, w przypadku jeśli jest to praca na część etatu. Przykładowo, jeśli pensja roczna wynosi 10 tysięcy funtów (za pełny etat, czyli 40 godzin tygodniowo), a osoba będzie pracować na pół etatu, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, zarobki będą wynosiły 5 tysięcy funtów rocznie.

QTS (Qualified Teacher Status) certyfikat potwierdzający posiadanie statusu nauczyciela wykwalifikowanego.