canstockphoto15624903

Metoda została dostosowana do polskich warunków i norm. Mozaika ośmiu czynników charakterologicznych tworzy niepowtarzalną sylwetkę zawodową każdej badanej jednostki. Pobudzenie autorefleksji i wniosków, co do własnych oczekiwań wobec otaczającego świata, ma miejsce  już w czasie badania, które kończy się krótką refleksją, podsumowaniem swoich umiejętności, pragnień i oczekiwań. Często taka autorefleksja służy uporządkowaniu priorytetów zawodowych i życiowych. Otrzymany w formie PDF raport z badania, pozwala na głębszą analizę, wprowadzanie ewentualnych modyfikacji oraz planów rozwoju obszarów, nad którymi warto jeszcze popracować.

Badanie połączone z rozmową doradczą i wstępną prezentacją wyników badania trwa ok. 2 godz. Spersonalizowany raport przesyłany jest w formie elektronicznej w ciągu tygodnia od badania.

Jeśli chcesz umówić się na test: zadzwoń lub napisz. Zapraszam!