Oferta dla firm

Oferuję:

  • indywidualne konsultacje coachingowe dla kardy zarządzającej,
  • indywidualne konsultacje coachingowe dla kluczowych pracowników,
  • badanie potrzeb szkoleniowych, określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego.
  • współpraca przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, ministerialnych i innych,
  • identyfikacja, diagnoza i rekomendacje  w zakresie komunikacji w zespole/firmie.