Dolnośląskie Forum Doradztwa Kariery zaprasza serdecznie doradców zawodowych z Dolnego Śląska do udziału w kolejnej konferencji, która odbędzie się 25 marca 2014 r. w Centrum konferencyjno-szkoleniowym WenderEDU Business Center, położonym w samym sercu Wrocławia na Ostrowie Tumskim.Tematem spotkania jest prezentacja projektu „15plus”. Jest to projekt skierowany do młodzieży w tzw. wieku młodzieńczym (lata 15 do 25-30), który ma pomóc w tranzycji na rynek pracy.
Do współpracy zapraszamy zwłaszcza tych doradców zawodowych, którzy zostali przeszkoleni w Obrazkowym Teście Zawodów M. Achtnicha, a także wszystkich zainteresowanych poznaniem tego narzędzia.

Chcemy udostępnić Państwu bezpłatnie nowoczesne narzędzie Internetowe do badania skłonności zawodowych.
Więcej szczegółów nt. projektu „15plus” oraz towarzyszącej mu konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kapitalkariery.pl. W razie zainteresowania udziałem w Konferencji, zamieszczony na w/w stronie formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 19 marca 2014 r. Ze względu na limit miejsc, obowiązuje kolejność zgłoszeń.