Projekt „SPECJALISTA DS. KADR I WYNAGRODZEŃ – NOWY ZAWÓD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” nr POKL I/6.1.1/A/12 skierowany jest do 54 bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ze średnim i wyższym wykształceniem, zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego, pozostających bez zatrudnienia przez okres min. 12 m-cy.

canstockphoto14781171_

W skład szkolenia wchodzi:

– 90 h zajęć teoretycznych,

– 10 h zajęć komputerowych z obsługi komputera,

– 10h zajęć komputerowych z zakresu obsługi programu Płatnik,

– 30 h zajęć komputerowych z zakresu obsługi programu kadrowo-płacowego SYMFONIA.

W ramach projektu są zagwarantowane:

– materiały szkoleniowe,

– obiady i poczęstunek konferencyjny na szkoleniach,

– stypendium w wysokości 890,60 zł za uczestnictwo w szkoleniu,

– zwrot kosztów dojazdów dla osób zamieszkałych poza miejscem, w którym będą realizowane

szkolenia,

– doradztwo zawodowe,

– 3-miesięczne staże u pracodawców wraz ze stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.

zgłoszenia do projektu przyjmuje:

Marta Idkowiak,

tel. 501 503 903,