kij ozdobiony piórami, rzemieniem i bursztynem

Gadający kij (oryg. talking stick), zwany także laską mówcy, jest instrumentem demokracji Indian używanym przez wiele plemion, zwłaszcza rdzennych mieszkańców północno-zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Gadający kij może być przekazywany całej grupie, gdy wiele osób mówi po kolei, lub używany tylko przez liderów jako symbol ich autorytetu i prawa do publicznego przemawiania.*

Talking stick stał się inspiracją dla twórców metody Open Space Technology. Metoda ta służy do prowadzenia spotkań lub konferencji, w których każdy może podzielić się swoim pomysłem na rozwiązanie oraz wprowadzić swoje zagadnienie do programu spotkania. 

OpenSpace Technology

Dzięki tej metodzie każdy uczestnik może wziąć odpowiedzialność za zaproponowany przez siebie panel i stać się moderatorem grupy rozmawiającej na zaproponowany przez siebie temat (lub rozwiązującej zaproponowany przez siebie problem).  

We Wrocławiu pracują doświadczeni facylitatorzy tej metody, między innymi w Akademickich Biurach Karier oraz stowarzyszeni w profesjonalne przeszkolonych grupach facylitatorów z wieloletnim doświadczeniem. Grupa facylitatorów wrocławskich pracuje w całej Europie. Nie tylko prowadząc konferencje, ale doradzając w całym procesie od przygotowania do podsumowania wyników. **

Jak piszą na swojej stronie**: „W 1983 roku Amerykanin Harrison Owen organizował międzynarodową konferencję, na którą miało przybyć 250 uczestników. Cały rok ciężko pracował, aby jak najlepiej tę konferencję przygotować. Kiedy wszystko się skończyło, postanowił, że już nigdy więcej nie będzie robił czegoś podobnego. Wszyscy uczestnicy konferencji mówili na zakończenie, że najlepszą i najbardziej przydatną częścią spotkania były przerwy na kawę. To zmobilizowało go do nowych poszukiwań. Postawił sobie pytania: Jak można wykorzystać energię i zachwyt, panujący podczas dobrych przerw na kawę, aby w czasie spotkania uczestnicy aktywnie angażowali się w pracę i osiągali wyniki? Jak można coś takiego zorganizować w czasie krótszym niż 1 rok?

Z tych poszukiwań zrodziła się metoda Open Space.”

talking stick

W czasie spotkania prowadzonego metodą Open Space Technology uczestnicy spotkania dzielą się swoimi refleksjami przekazując sobie po kolei gadający patyk. Osoba trzymająca go, ma głos. Tylko ona może mówić. A według tradycji plemion indiańskich trzyma go do tej pory, dopóki poczuje, że jest zrozumiana. 

Jest to również świetny sposób na rozwiązanie pojawiających się problemów na spotkaniach grupowych, warsztatach, szkoleniach i innych eventach, gdzie istnieje możliwość zawłaszczenia przestrzeni przez osoby np.: szczególnie aktywne, mające donośny głos lub w inny sposób nie pozwalające pozostałym na wypowiedzenie się. Służyć też może ośmieleniu cichych uczestników, którzy łatwo oddają głos innym, lub mają w zwyczaju dzielić się swoim zdaniem dopiero, gdy są o nie zapytani.

Gadający kij może też urozmaicać i porządkować komunikację w rodzinie. Rozwiązując problemy wychowawcze można wprowadzić element zabawy i zorganizować „indiańską naradę rodzinną”, w której każdy ma głos i zostaje wysłuchany, do czasu, kiedy poczuje się zrozumiany. 

*Heike Owusu, Symbole Indian Ameryki Północnej, 2002 r. ISBN:8386757647

Hillary Stewart,  Tait Norman. Looking at Totem Poles. Vancouver: Douglas & McIntyre, 1993. źródło: https://books.google.pl/

**Źródło: https://www.openspace.pl/

Indiański gadający kij możesz kupić tutaj:

talking stick