W ramach tego największego w historii unijnego programu na rzecz badań naukowych i innowacji w latach 2014-2015 przewidziano 500 mln. euro dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Do 2015 r. europejscy naukowcy i innowacyjne firmy będą konkurować o 15 mld euro. Łączny budżet programu na najbliższe siedem lat wynosi ok. 80 miliardów euro.

„W budżecie na 2014 r. przeznaczono na badania i innowacje około 7,8 mld euro na finansowanie projektów wpisujących się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:

Źródło informacji: UWr