Czy jesteś perfekcjonist(k)ą?

kolorowe kredki

Dążenie do perfekcji może być bolesne. Zarówno dla perfekcjonisty jak i jego otoczenia.

Perfekcjoniści wyznaczają sobie i/lub innym wysokie standardy. Ale to nie w wysoko zawieszonej poprzeczce tkwi problem. Perfekcjonizm staje się problemem, kiedy powoduje wyczerpanie emocjonalne lub uniemożliwia osiągnięcie sukcesu lub szczęścia.

Bywa, że cierpienie związane z perfekcjonizmem odbija się na relacjach z ludźmi. Perfekcjonistyczny sposób myślenia często skutkuje podatnością na rozczarowania, ponieważ ciągłe osiąganie idealnych rezultatów jest niemożliwe albo niezwykle trudne.

Niekiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy perfekcjonistami, lub otrzymujemy jasne informacje zwrotne od otoczenia. Co się dzieje jednak, kiedy czujemy, że coś „nie gra” a nie do końca potrafimy to uchwycić? Świadomość to początek zmian i często wystarcza, by żyć lepiej.

kredkiczy