mój charakter

Do czego potrzebujesz wiedzy o swoim typie charakteru?

Charakter to „zespół cech psychicznych danej osoby, które ujawniają się w jej zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu”, to sposób zarządzania (często nieuświadomiony) swoimi emocjami.

 

Dlaczego warto zdawać sobie sprawę ze swojego charakteru? Pierwsza i podstawowa korzyść wynika z wiedzy, że ludzie różnią się pod tym względem a różne charaktery mają swoje plusy i minusy. Albo inaczej: każdy charakter ma swoje cechy, które w jednej sytuacji mogą być zaletami, w innej wadami. Jasność co do charakteru pozwala lepiej określić się zawodowo i wykorzystywać swoje cechy jako zalety. Jeśli więc jestem spokojnym, cichym zazwyczaj obserwatorem, wiem, że kariera ekspresyjnego, porywającego i charyzmatycznego mówcy motywacyjnego będzie się wiązała z nieadekwatnym do wyników nakładem pracy i kosztami emocjonalnymi. Wtedy łatwiej podjąć decyzję, czy realizować tę ścieżkę zawodową, czy wybrać inną. Inny przykład: osoba powolniejsza, choć bardzo konsekwentna, nie będzie dobrze się czuła w elastycznym środowisku wymagającym szybkich, błyskotliwych decyzji, które i tak są istotne krótki czas.

Świadomość własnego charakteru bywa więc często podstawą do podejmowania dobrych, życiowych decyzji, z pewnością nie tylko zawodowych.