Poczucie własnej skuteczności

Poczucie własnej skuteczności jest jednym z najważniejszych wyznaczników zachowania* i wpływa na podjęcie każdego działania jednostki. Osoby posiadające przekonanie o własnej skuteczności  są zazwyczaj przedsiębiorcze, mniej podatne na wpływy innych, potrafią dobrze radzić sobie w różnych sytuacjach oraz mają wyższe poczucie własnej wartości.

Im wcześniej rodzice zaczną rozwijać w dziecku kompetencje osobiste tym więcej pozytywnych doświadczeń może ono zdobyć. Doświadczenia te, w wysokim stopniu wpływają na późniejszą umiejętność radzenia sobie w życiu już jako osoba dorosła. Wysokie poczucie własnej skuteczności zmniejsza lęki i zahamowania związane z działaniem, im jest silniejsze, tym większa wytrwałość w dążeniu do celu i pokonywaniu przeszkód. Wysiłek wkładany w działanie jest większy, gdy ma się przekonanie, że potrafi się osiągnąć cel.

Test bada siłę oraz wytrwałość działania dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat. Pozwala on rodzicom na odpowiednio wczesne zmodyfikowanie potrzebnego wsparcia dla dziecka.

W badaniu używane jest narzędzie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

——————————–

  • Albert Bandura, „Teoria społecznego uczenia się”, Wydawnictwo PWN, 2015