Executive coaching

Osobom będącym na najwyższym poziomie w hierarchii organizacji oferuję Executive Coaching. Jest to narzędzie rozwojowe adresowane do członków zarządu, prezesów, dyrektorów oraz osób na stanowiskach kluczowych w firmach. Celem Executive Coachingu jest indywidualny rozwój kadry zarządzającej, podniesienie efektywności osobistej, charyzmy przywódczej oraz innych ważnych cech i wartości danego lidera. Executive coaching służy rozwojowi świadomości lidera w zakresie jego stylu oraz sposobu zarządzania, zasobów zachowań jakim dysponuje w określonych sytuacjach oraz kreatywnego przełamywania impasów.

Executive Coaching jest szczególnie przydatny liderom wyższego szczebla, którzy będąc długo w danym miejscu, piastując przez wiele lat określone stanowisko, zatracili swoją drogę i jasność co do niej. Brakuje im świeżego spojrzenia oraz koncepcji na własny rozwój. Wówczas ci liderzy decydują się właśnie na Executive Coaching, który pomoże im odnaleźć kierunek własnego rozwoju.

Czego można się spodziewać wybierając Executive Coaching?

  • profesjonalnej diagnozy opartej na najwyższej jakości narzędziach,
  • niekonwencjonalnych metod pobudzających autorefleksję i kreatywność,
  • zaangażowania coacha w proces również poza czasem konsultacji,
  • konsultacji w profesjonalnym gabinecie lub w miejscu uzgodnionym przez obie strony.

„Nigdy jeszcze szefowie nie działali pod tak ogromną presją, w sytuacji rynku zmieniającego się jak w kalejdoskopie pod wpływem nowych technologii i środków komunikacji, pod czujną kontrolą banków, prawników, czasem także opinii publicznej. Przedstawiciele kadry kierowniczej, którzy mierzą się z tym wszystkim sami, często doświadczają wypalenia zawodowego, podejmują nietrafne decyzje, lub powstrzymują się od podejmowania ich. Według statystyk 30% prezesów 500 największych spółek świata, nie zagrzewa miejsca na swoim fotelu dłużej niż 3 lata. Obecnie prezesura trwa średnio 7,6 roku, podczas gdy w 1995 było to 9,5 roku. I okazuje się, że nie chodzi o wiedzę, doświadczenie czy kompetencje. Decydującym czynnikiem są cechy charakteru i styl zarządzania.”

Ray Williams

A teraz tak po ludzku:

Kiedyś właściciel firmy z ponad dwudziestoletnim stażem powiedział mi: „wiesz….w biznesie człowiek jest tak straszliwie samotny. Zawsze odpowiedzialny, świetnie radzący sobie z rzeczywistością, taktowny, służący pomocą…wzór do naśladowania, człowiek na którym zawsze można polegać… i nie ma z kim porozmawiać o wątpliwościach.”

Czasem sprawa jest zbyt poufna. Przyjaciele….cóż, są w tej samej sytuacji….jeśli w ogóle jest jeszcze na nich czas. A tak dobrze jest niekiedy „przegadać” temat, sprawdzić w teorii różne wersje rozwiązań. Powiedzieć je głośno!

Inteligentny partner do rozmowy, który nie dość, że spojrzy świeżym okiem, to jeszcze wytknie braki, powie co o tym myśli, nie przemilczy i nie będzie się bał sprzeciwić – to jest clou coachingu dla top menedżmentu. I co najważniejsze: to człowiek całkowicie po naszej stronie, bo nie uwikłany biznesowo, no i gwarantujący poufność.