Dobry coach – co to znaczy?

coaching

Dobry coaching to praca nad wartościami, przekonaniami i postawami, która przekłada się na zmianę zachowań i postaw Klienta. Praca na poziomie wartości i przekonań daje możliwość trwałej zmiany. To dlatego coaching jest procesem rozłożonym w czasie, i dlatego stosowany w dłuższej perspektywie czasowej daje lepsze efekty. Średnio jest to ok. 6 spotkań.

Dobry coach to osoba, która potrafi słuchać na poziomie wartości i emocji, czyli potrafi czytać pomiędzy wierszami, rozumie więcej niż mówi mu Klient, nie daje się nabrać na słowa, ale dokładnie wyczuwa emocje i analizuje wypowiedź pod tym kątem.

Dobry coach posiada pewien bagaż doświadczeń; miewał sytuacje kryzysowe w swoim życiu, w których musiał sięgnąć po swoje najgłębsze zasoby, aby wydostać się z przepaści w jaką spadł. Dzięki owym doświadczeniom dobry coach wie, że jego zasoby są ogromne i w każdej chwili może po nie sięgnąć. Dobry coach chociaż raz w swoim życiu zdobył się na coś, o co się nie podejrzewał. Takie doświadczenie daje coachowi świadomość, że bez względu na to co teraz ma i co myśli, przy pełnym zaangażowaniu jego potencjału może osiągnąć sto razy więcej.

Dobry coach jest świadomy siebie, swoich umiejętności, wizji, celów, potrzeb i pragnień a także słabości i potencjału jakim dysponuje.  Ma świadomość, że zawsze potrafi znaleźć drogę, która doprowadzi go do danej wizji, pozwoli osiągnąć wytyczony cel.


Dobry coach wierzy w umiejętności i potencjał swojego Klienta, ponieważ tylko taka wiara pozwala „puścić Klienta wolno”, czyli dać Klientowi przestrzeń na własne refleksje i na zdobywanie własnych doświadczeń w przezwyciężaniu samego siebie, choćby refleksje te, doświadczenia i decyzje były w kompletnej opozycji do wartości coacha. Na podstawie bogactwa doświadczeń powinien wyrobić sobie przekonanie, że ludzie są w stanie przejść samych siebie.

Dobry coach jest osobą, która wypracowała określony proces, drogę, po której się porusza i przez którą prowadzi swojego Klienta. Powinien umieć podejść elastycznie i indywidualnie do danego Klienta, nie mniej jednak posiadanie określonych narzędzi i świadomość danej drogi jest niezbędnym elementem pracy dobrego coacha. Różnorodne doświadczenie w pracy z różnymi Klientami buduje bogactwo narzędzi, pozwalających otwierać potencjał każdego Klienta.