Oferta dla firm

Oferuję:

  • indywidualne konsultacje coachingowe dla kardy zarządzającej,
  • indywidualne konsultacje coachingowe dla kluczowych pracowników,
  • badanie potrzeb szkoleniowych, określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego.
  • współpraca przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, ministerialnych i innych,
  • identyfikacja, diagnoza i rekomendacje  w zakresie komunikacji w zespole/firmie.

Oraz:

  • budowa stron internetowych,
  • prowadzenie profili firmowych w mediach społecznościowych i innych (np.: FB, LinkedIn, Google Maps).