Zdarzają się, że osoby poszukujące pracy wysyłają swoje aplikacje z własnej inicjatywy, niezależnie od tego, czy potencjalny pracodawca prowadzi proces rekrutacji czy też nie. Co się dzieje z przesłanymi dokumentami? Jak powinien zareagować pracodawca?

Jeśli jest to służba cywilna:

czyli urzędy administracji państwowej, które zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 tj.), mają obowiązek upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczanie ogłoszeń o naborach w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sytuacji, kiedy do urzędu wpłyną dokumenty potencjalnego kandydata do pracy, a nieprzeprowadzany jest nabór na wolne stanowisko pracy dyrektor generalny nie ma prawa zatrudnić takiej osoby. Zatem albo musi niezwłocznie usunąć dane dotyczące takiego kandydata ze swoich zasobów albo skontaktować się z kandydatem, aby otrzymać ewentualną zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w takiej dokumentacji dla celów przyszłych naborów na wolne stanowiska pracy w urzędzie.

Jeśli jest to biznes:

Pracodawca po otrzymaniu takiej kandydatury powinien rozważyć, czy chce rozpocząć rekrutację. W przypadku, gdy zdecyduje, że jest zainteresowany zatrudnieniem nowej osoby, powinien niezwłocznie wykonać w stosunku do niej obowiązek informacyjny wymagany w związku z RODO oraz rozpocząć podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy (np. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, gromadzenie koniecznej dokumentacji). Jeżeli jednak pracodawca stwierdzi, że nie jest zainteresowany zatrudnieniem kandydata, powinien niezwłocznie usunąć jego dane ze swoich zasobów.

Tak więc, czy to urząd czy biznes, mimo braku rekrutacji, nadesłane CV może zaciekawić pracodawcę na tyle, że będzie chciał się spotkać z poszukującym zatrudnienia i ma do tego otwartą furtkę, o ile klauzula zawiera zgodę na przetwarzanie danych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.